dating profile with penis size - E newvalues rowupdating null

Musíme ji samozřejmě trochu upravit, aby vyhovovala našim potřebám.

Tato situace se dá řešit několika způsoby, já bych zde zmínil dva: První způsob je jednodušší a rychlejší, ale pokud bychom v projektu měli tabulek 10 a chtěli například změnit vzhled validátoru, už bychom to museli dělat na více místech, což asi není vhodné.

Druhý způsob je o dost těžší a vyžaduje znalosti objektově orientovaného programování, obzvláště pak dědičnost, ale na druhou stranu můžeme náš Editable Numeric Bound Field, který jsme si sami napsali, použít nejen v této aplikaci kde chceme a kdy chceme, ale lze jej použít i v jiných webových aplikacích.

NET dokončíme naši aplikaci z minula, ukážeme si, jak editovat záznamy přímo uvnitř komponenty Grid View, a kromě dalších nových poznatků si povíme něco málo o rozšiřitelnosti ASP. Napíšeme si totiž vlastní Bound Field, který v režimu editace bude hlídat, aby uživatel neodeslal zpět prázdné pole.

Minule jsme začali psát aplikaci pro evidenci hudebních disků, kterou jsme naučili přidávat, upravovat a editovat jednotlivé disky.

Dnes přidáme možnost vytvářet a upravovat seznam skladeb na jednotlivých discích.

Otevřete si projekt z minula a přepněte se na stránku Album do režimu Tím jsme před tabulku vložili oddíl div (zarovnaný doprava) a jak tomuto oddílu, tak i tabulce jsme nastavili pevnou šířku.

Vzhledem k tomu, že zde máme sloupce 3 a každý nějakou validaci potřebuje (první musí být číslo, druhý nesmí být prázdný a třetí musí být platný časový údaj nebo prázdná hodnota), napíšeme si vlastní field pro druhý sloupec, pro první a třetí použijeme Template Field.

Přidáme do něj validátor, který nám zkontroluje, jestli je v daném poli číselná hodnota.

A necháme si vygenerovat i SQL příkazy pro přidávání, úpravy a mazání záznamů.

Proklikejte průvodce až do konce a komponenta Grid View se okamžitě přizpůsobí podle zadaného dotazu.

Kritéria pro samotnou validaci musíme již naprogramovat. Pokud text prázdný není, vytvoříme si proměnnou num typu Integer a zkusíme zavolat metodu Integer.

Comments are closed.